Sanacija Dudare: Od odlagališta do zelene oaze

Foto: Shutterstock

Sanacija i rekultivacija nesanitarne deponije “Dudara” u Šapcu predstavljaju ključni korak ka rešavanju dugogodišnjeg ekološkog problema u ovom gradu.

Nakon više od tri decenije, prostor koji je bio zagađen otpadom dobija novo lice i namenu.

Deponija, smeštena nedaleko od prvih zgrada i reke Save, bila je aktivna duže od dve decenije pre nego što je zatvorena 2014. godine.

Brdo smeća, koje je tada prekriveno zemljom, svedočilo je o decenijama nesanitarnog odlaganja otpada.

Mnogi građani Šapca pamte te teške trenutke. Milan Avramović iz Šapca deli svoje iskustvo – Mi smo dvadesetak metara bili udaljeni od deponije. Tu je bila nesnosna prašina, smrad. Prozore nismo mogli da otvaramo. Kad dune vetar, kese su bile svuda po ogradama. I godinama posle zatvaranja tu su kese letele po deponiji, slabo se održavala, retko se kosila trava –

Zatvaranjem deponije “Dudara”, deo problema je rešen, ali pravi napredak se postiže kroz sanaciju i rekultivaciju ovog područja.

Cilj ovog ambicioznog projekta je sprečiti prodiranje atmosferskih voda i zagađenje životne sredine.

Na površini od šest hektara, postavlja se troslojna izolacija koja uključuje geotekstil, betonit tepih i pokrivač od geotekstila, prekriven mešavinom zemlje i šljunka kao drenažni sloj za atmosferske vode.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Mladen Pavlović iz Jugokopa Podrinje detaljno objašnjava proces.

Smeće iz Šapca već deset godina odlazi na Regionalnu deponiju “Srem – Mačva”.

Sanacija deponije “Dudara” sprovodi se u nekoliko faza, pridržavajući se evropskih standarda.

Jelena Mišković, inspektor zaštite životne sredine GU Šabac, ističe da je druga faza planirana za 2024. godinu, uključujući postavljanje biotrnova radi prikupljanja deponijskog gasa, sa ukupnom vrednošću radova od 191 milion dinara, od kojih je Grad Šabac obezbedio 50 miliona dinara.

Ovim projektom ne samo da se rešava ekološki problem već se i čuva životna sredina i povećavaju zelene površine.

Planirano je da prostor nekadašnje deponije postane mesto za sport i rekreaciju, pridonoseći poboljšanju kvaliteta života građana Šapca.

deponija održivost Rekultivacija Šabac Sanacija Dudare zelene površine

Preporučeno

Budite deo zelene revolucije: Prijave za konferenciju OIE SRBIJA 2024

Budite deo zelene revolucije: Prijave za konferenciju OIE SRBIJA 2024

May. 22, 2024
Ujedinjeni u akciji: Obeležavanje Međunarodnog dana biodiverziteta

Ujedinjeni u akciji: Obeležavanje Međunarodnog dana biodiverziteta

May. 22, 2024
Mirisna revolucija: Kako je Madrid postao grad sa voćnim asfaltom?

Mirisna revolucija: Kako je Madrid postao grad sa voćnim asfaltom?

May. 22, 2024
Radna snaga u građevini: Izazovi i perspektive za evropsku zelenu tranziciju

Radna snaga u građevini: Izazovi i perspektive za evropsku zelenu tranziciju

May. 22, 2024
Šel suočen sa pobunom akcionara zbog klimatske politike

Šel suočen sa pobunom akcionara zbog klimatske politike

May. 22, 2024