Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

VAŽNA NAPOMENA: Molimo Vas da se upoznate sa ovim odredbama koji formulišu Uslove korišćenja pre korišćenja ovog sajta budući da utiču na Vaša zakonska prava i obaveze. Korišćenjem ovog web sajta i/ili aplikacije, prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao Korisnika i privrednog društva Green News doo Beograd- Novi Beograd, koje je vlasnik ovoga.

Green News, kao internet javno glasilo, svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju Internet vesti, kolumne, foto galerije, blog besplatne sadržaje i linkove na druge web stranice.

Ovi Uslovi korišćenja opisuju odredbe i uslove koji regulišu Vaše korišćenje sadašnjih i budućih onlajn i mobilnih veb lokacija, platformi, usluga, aplikacija i mreža (u daljem tekstu “sajt”) u vlasništvu ili kojima upravlja Privredno društvo Green News doo Beograd. – Novi Beograd (“Green News”) Prihvatate i saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja kada koristite ovaj sajt, bez ograničenja, kada gledate ili pristupate sadržaju ili video zapisima na sajtu Green News. Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na vesti objavljene na internet adesi Green News korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

SADRŽAJ I SMERNICE ZA KORISNIKE

Sledeći uslovi se primenjuju na sadržaj koji su poslali korisnici i ponašanje korisnika u interaktivnim oblastima sajta:

Interaktivne oblasti.

Smernice zajednice.

1.Saglasni ste da nećete postavljati, objaviti ili na drugi način prenositi bilo koji korisnički sadržaj koji:

– narušava ili krši na bilo koji način prava drugih, uključujući bilo koje izjave koje mogu predstavljati klevetu, pretnji ili izazvati uzmemirenost drugih korisnika

– znate da je netačan i/ili obmanjujući

– sadrži očite izraze netrpeljivosti, rasizma, rasno ili etnički uvredljivog sadržaja, govora mržnje, nepristojnosti ili vulgarnosti.

– sadrži ili zagovara pornografiju ili seksualno eksplicitan sadržaj, pedofiliju, incest, ili koji je na drugi način opscen ili razvratan.

– krši pozitivnopravne propise ili zagovara ili daje uputstva o opasnim, nezakonitim radnjama, ili raspravlja o nezakonitim aktivnostima sa namerom da se isti izvrše.

– zagovara i/ili podstiče nasilničko ponašanje.

– predstavlja razumnu pretnju po javnu bezbednost ili ličnu bezbednost drugih lica

– sadrži nasilne slike ubijanja ili fizičkog zlostavljanja za koje se čini da su snimljene isključivo ili uglavnom u eksploatativne, nasilne ili neopravdane svrhe.

– je zaštićen autorskim pravom, žigom, poslovnom tajnom ili drugim vlasničkim pravom bez izričite dozvole vlasnika takvog autorskog prava, žiga, poslovne tajne ili drugog vlasničkog prava. Teret utvrđivanja da bilo koji korisnički sadržaj nije zaštićen autorskim pravom, žigom, poslovnom tajnom, ili drugim vlasničkim pravom je na Vama. Vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu koja proističe iz bilo kakvog kršenja autorskih prava, žigova, poslovnih tajni ili drugih vlasničkih prava ili bilo koje druge štete koja proističe iz Vaše aktivnosti.

– se generalno ne odnosi na određenu temu ili temu bilo koje interaktivne oblasti.

– sadrži bilo kakve neželjene ili neovlašćene reklamne ili promotivne materijale u vezi sa proizvodima ili uslugama, „neželjenom poštom“, „nepoželjnom poštom“, „lančanom pismom“, „piramidalnim šemama“ ili bilo kojim drugim oblikom nagovaranja.

2. Saglasni ste da se nećete baviti aktivnostima koje bi predstavljale krivično delo ili dovele do građanske odgovornosti.

3. Saglasni ste da nećete lažno predstavljati bilo koju osobu ili entitet, uključujući, ali ne ograničavajući se na Green News ili bilo kog zaposlenog Green News-a, niti lažno navesti ili na drugi način lažno predstavljati svoju povezanost sa bilo kojom osobom ili entitetom.

4. Zabranjeno je izražavanje mržnje i omalovažavanje žena i muškaraca, kao i javno zagovaranje, podržavanje i postupanje zasnovano na predrasudama, običajima i drugim društvenim obrascima ponašanja koji su zasnovani na ideji podređenosti ili nadređenosti žena i muškaraca, odnosno na rodnim stereotipima.

5. Saglasni ste da nećete ometati pravo bilo kojeg drugog korisnika na privatnost, uključujući prikupljanje ili objavljivanje ličnih podataka o korisnicima Sajta ili objavljivanje privatnih informacija trećih lica.

6. Saglasni ste da nećete otpremati, postavljati ili na drugi način prenositi bilo koji korisnički sadržaj, softver ili druge materijale koji sadrže virus ili drugu štetnu ili ometajuću komponentu.

7. Saglasni ste da nećete ometati ili na bilo koji način onemogućiti korišćenje sajta ili servera ili mreža povezanih sa sajtom, niti kršiti bilo koje zahteve, procedure, politike ili propise mreža povezanih sa sajtom.

8. Saglasni ste da nećete reprodukovati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati u bilo koju komercijalnu svrhu, bilo koji deo sajta ili u navedene svrhe koristiti sajt ili pristup sajtu.

9.Saglasni ste da nećete koristiti bilo koju uslugu, tehnologiju ili automatizovani sistem za veštačko povećanje broja prikaza stranica koje vaš korisnički sadržaj prima. Ovo uključuje usluge plaćanja po kliku, veb “robote” i sve druge trenutne ili buduće tehnologije. Takođe se slažete da nećete upućivati trećoj strani da koristi ove usluge, tehnologije ili automatizovane sisteme u Vaše ime.

10. Saglasni ste da nećete koristiti bilo koju tehnologiju, uslugu ili automatizovani sistem za postavljanje više korisničkog sadržaja nego što bi pojedinac mogao da otpremi u datom vremenskom periodu. Takođe se slažete da nećete upućivati trećoj strani da koristi ove usluge, tehnologije ili automatizovane sisteme u Vaše ime.

Uže smernice za ostavljanje komentara:

1. Nemojte ostavljati komentar kojim se podstiče, na otvoren ili prikriven način, diskriminacija, mržnja ili nasilje zbog rase, boje kože, predaka, državljanstva, nacionalne pripadnosti, jezika, verskih ili političkih ubeđenja, pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, imovnog stanja, rođenja, genetskih osobenosti, zdravstvenog stanja, invaliditeta, bračnog i porodičnog statusa, osuđivanosti, starosne dobi, izgledu I dr.

2. Nemojte objavljivati lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice, takođe ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.

3. Nemojte pisati isključivo velikim slovima (caps lock)

4. Nemojte ponavljati isti komentar neprekidno

5. Ne postavljajte sadržaj u koji je implementiran virus

6. Nije potrebna posebna registracija za ostavljanje komentara

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati ili prenstiti sadržaj koji se je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa pravnim propisima koji uređuju zaštitu dece na internetu.

Neće biti dozvoljeno svako ponašanje za koje Green News proceni da ograničava ili sprečava bilo koga drugog da koristi ili pristupa sajtu. Green News zadržava pravo da po svojoj proceni ukloni ili izmeni korisnički sadržaj sa Vaše strane i da ukine Vaš nalog iz bilo kog razloga

Green News ne garantuje za tačnost ili kredibilitet bilo kog korisničkog sadržaja, i ne preuzima nikakvu odgovornost za eventalne posledice koje možete imati čitanjem Korisničkog sadržaja objavljenog na sajtu a koje se odnose, ne i ograničavaju na sadržaj koji možete smatrati uvredljivim, nepoželjnim, štetnim, netačnim ili obmanjujućim.

Sadržaj objavljenih komentara ili bilo kog drugog vida korisničkog sadržaja ne predstavlja mišljenje, odluku ili stav Green News-a, već isključivo mišljenje i stav korisnika.

Korisnik je Isključivo odgovoran za sadržaj i autorska prava u okviru svog korisničkog sadržaja, te Green News nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. Ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv Green News-a, bićete u obavezi da stupite u postupak u svojstvu umešača na strani Green News-a, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju Green News pretpri zbog Vašeg korisničkog sadržaja.

Zabranjeno je modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati sajtu Green News-a ili modifikovati drugi sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Green News-om. Zabranjeno je postavljati, hostovati ili prenositi “netražene” mailove, sms poruke ili spam poruke, viruse ili kodove koji imaju destruktivnu prirodu.

Nadzor nad Korisničkim sadržajem.

Pravo na korišćenje Korisničkog sadržaja.

Korisnički sadržaj koji postavljate smatraće se nepoverljivim i Green News nije u obavezi da tretira takav korisnički sadržaj kao privatnu/vlasničku informaciju osim u skladu sa Politikom privatnosti. Bez ograničavanja prethodnog, Green News zadržava pravo da koristi bilo koji korisnički sadržaj kako smatra odgovarajućim, uključujući, bez ograničenja, brisanje, uređivanje, modifikovanje ili odbijanje da ga objavi. Green News nije u obavezi da uređuje, briše ili na drugi način menja korisnički sadržaj nakon što mu je isti dostavljen. Green News nema obavezu da Vam pripisuje autorstvo nad korisničkim sadržajem i nije u obavezi da sprovodi bilo koji oblik pripisivanja autorstva trećim licima.

AUTORSKO PRAVO

Sajt sadrži materijal zaštićen autorskim pravima, žigove i druge vlasničke informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, fotografije, video, grafiku, muziku, zvuk, softver.

Sadržaj sajta,intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, kao i celokupan Sadržaj dostupan na sajtu je u isključivom vlasništvu Green News-a ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja/svojine istih na Green News, te se može od strane korisnika jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Green News-a. Potvrđujete da ne stičete nikakva vlasnička prava preuzimanjem materijala zaštićenog autorskim pravima

Nepoštovanje Uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje Sadržaja uključujući ali ne ograničavajući se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima Republike Srbije te podleže građanskoj i krivičnoj odgovornosti.

Ukoliko smatrate da je sadržaj objavljen na sajtu podesan da povredi lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno podneti odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

Odgovorni urednik nije dužan da objavi odgovor ili ispravku ako ona ne ispunjava zakonom predviđene uslove. Pojedine informacije sa sajta Green News-a moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je ” informacija preuzeta sa sajta www.greennews.rs i uz obavezu poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o javnom informisanju i medijima.

SADRŽAJ TREĆIH LICA.

Green News nije izdavač niti autor sadržaja koji dostavljaju treća lica i korisnici. Sva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj izraženi ili učinjeni dostupnim od strane trećih strana, uključujući pružaoce informacija ili korisnike sajta, pripadaju odgovarajućim autorima ili distributerima, a ne Green News-u. Green News ne garantuje tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja

U mnogim slučajevima, sadržaj dostupan preko sajta predstavlja mišljenja određenog korisnika ili oglašivača koji nisu u ugovornom odnosu sa Green News-om. Green News niti podržava niti snosi odgovornost za tačnost ili pouzdanost bilo kakvog mišljenja, saveta ili izjave koje je na sajtu dala bilo koja treća strana. Ni pod kojim okolnostima Green News neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu Vašom upotrebom ili oslanjanjem na informacije dobijene preko sajta. Green News nije odgovoran za bilo kakvo činjenje ili nečinjenje sa Vaše strane na osnovu informacija koje su predstavljene na sajtu. Vaša je odgovornost da procenite tačnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, saveta ili drugog sadržaja dostupnog preko sajta. Preporučuje se da zatražite savet profesionalaca, po potrebi, u vezi sa procenom bilo koje specifične informacije, mišljenja, saveta ili drugog sadržaja.

OGLASI I REKLAMIRANJE

Green News može da prikazuje oglase i reklame trećih strana na sajtu. Vaši poslovni odnosi, prepiska ili učešće u promocijama drugih oglašivača osim Green News-a, kao i svi uslovi, garancije ili izjave povezane sa takvim poslovima, su isključivo između Vas I treće strane. Green News nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih poslova ili kao rezultat prisustva oglašivača na Sajtu.

Green News sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Green News nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

ODRICANJE I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Svi sadržaji i informacije na sajtu predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri sa pretpstavkom tačnosti. Celokupan sadržaj, podložan je izmenama. Green News zadržava pravo da u svakom trenutku, po svom izboru izvrši izmenu ili uklanjanje sadržaja bez prethodnog obaveštenja.

Green News ima pravo da odmah ukine Vaš nalog u slučaju bilo kakvog Vašeg ponašanja koje Green News, po sopstvenom nahođenju, smatra neprihvatljivim, ili u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova korišćenja

Sadržaj koji se nalazi na sajtu ili bilo koji deo predmetnog sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu niti sticanje imovine ili bilo kog prava.

Green News nije odgovoran za sadržaj trećih lica ni u kom delu.

Green News ne pruža bilo kakve garancije putem ovog sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti odgovoran za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informcija sa ovog sajta. Informacije na sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške.

Sajt može imati sadržaj koji se odnosi na zdravlje, ishranu i druge slične informacije, koje se imaju smatrati plasiranim samo u obrazovne i informativne svrhe. Informacije koje su sadržane na sajtu nemaju i nisu namenjena da prenose niti daju medicinske savete. Ne treba smatrati ove informacije kao zamenu za profesionalni medicinski savet, dijagnostiku ili lečenje. Green News nije odgovoran za bilo koje činjenje ili nečinjenje korisnika na osnovu datih informacija koje su predstavljene na sajtu.

Green News neće biti odgovoran za nefunkcionisanje usluge, kao ni za smetnje, kašnjenja ili prekide u njenom funkcionisanju, koji su prouzrokovani uticajima van njene kontrole, a koji se nisu mogli predvideti, sprečiti ili izbeći, uključujući bez bilo kakvih ograničenja: obustave rada, štrajkove, nesreće, tehničke smetnje, neispravnosti programa ili sredstava komunikacija (softvera ili hardvera), nemire, ratove, odluke nadležnih organa i dr.

Green News nije odgovoran za bilo kakvu štetu (materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu, stvarnu ili buduću) ili bilo kakve gubitke ili izmaklu korist koji bi mogli da nastanu usled: nefunkcionisanja usluge sajta ili bilo koje druge platforme i to : nemogućnosti upotrebe sajta; performansi sajta ; bilo kakvih grešaka ili propusta u radu sajta; kao ni za bilo kakvo oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg korisnika koji bi nastali u vezi sa korišćenjem sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu od bilo kakvog kršenja bezbednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, kvarove ili neispravnost uređaja.

Green News nije odgovoran za bilo koji neovlašćeni pristup ili korišćenje Vaših ličnih podataka. Pristupom sajtu, potvrđujete I slažete se sa navedenim, u suprotnom ne treba da pristupate niti koristite sajt.

Svi pojmovi upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose i nisu usmereni na bilo koji vid rodne diskriminacije u skladu sa važećim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

REŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi koji proizilaze iz ili u vezi sa Vašim pristupom i/ili korišćenjem sajta, i/ili pružanjem sadržaja, usluga i/ili tehnologije na sajtu ili preko sajta biće regulisani i tumačiti se isključivo u skladu sa zakonima i odlukama Republike Srbije.

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Uslova korišćenja nadležan je sud u Beogradu, Republika Srbija. Green News zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava u skladu sa vazećom zakonskom regulativom.