Upozorenje za Indijski okean: Brza i intenzivna toplotna kriza zbog CO2 emisija

Foto: Shutterstock

Nova istraživanja upozoravaju na tešku situaciju koja se odvija u tropskom Indijskom okeanu, sa neviđenim zagrevanjem koje ugrožava biodiverzitet i izaziva socio-ekonomske probleme.

Vođeno od strane dr. Roxy Mathew Kolla sa Indijskog instituta za tropsku meteorologiju, istraživanje otkriva alarmantne trendove: od 1870-ih, temperatura površine mora je porasla sa 79.6°F na 81°F do 2010-ih.

Takvo zagrevanje, zajedno sa toplotom koja prodire duboko u okean, predstavlja problem za monsunske obrasce regiona, koji su vitalni za poljoprivredu i egzistenciju širom Južne Azije.

Posledice su duboke i višestruke.

Ne samo da bi moglo doći do porasta ekstremnih vremenskih događaja poput poplava i ciklona, već i porast nivoa mora, uglavnom podstaknut termalnom ekspanzijom, predstavlja značajnu pretnju za 40 zemalja koje graniče sa Indijskim okeanom.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Istraživanje crta mračnu sliku morskih talasa toplote koji bi do kraja veka mogli postati gotovo stalni, uništavajući koralne grebene, šume algi i morsku biodiverzitet.

Ovaj fenomen bi mogao da intenzivira ciklone i poremeti ključne ekološke procese, utičući na sve, od migracija riba do dinamike fitoplanktona.

Štaviše, kiselost okeana se predviđa da će drastično pasti, sa pH vrednošću koja će pasti sa 8.1 na 7.7 do 2100. godine, predstavljajući ozbiljne rizike za morski život, posebno organizme koji su zavisni od kalcifikacije.

Tomas Fröliher, klimatski naučnik sa Univerziteta u Bernu i koautor studije, naglašava hitnost smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte kako bi se izbegla katastrofa.

Poruka je jasna: bez znatnog smanjenja emisija CO2 i usmerenih napora da se ojača klimatska otpornost, Indijski okean se suočava sa neizvesnom budućnošću.

biodiverzitet CO2 emisije indijski okean klimatske promene Okeanska toplota Toplotni talasi

Preporučeno

Budite deo zelene revolucije: Prijave za konferenciju OIE SRBIJA 2024

Budite deo zelene revolucije: Prijave za konferenciju OIE SRBIJA 2024

May. 22, 2024
Ujedinjeni u akciji: Obeležavanje Međunarodnog dana biodiverziteta

Ujedinjeni u akciji: Obeležavanje Međunarodnog dana biodiverziteta

May. 22, 2024
Mirisna revolucija: Kako je Madrid postao grad sa voćnim asfaltom?

Mirisna revolucija: Kako je Madrid postao grad sa voćnim asfaltom?

May. 22, 2024
Radna snaga u građevini: Izazovi i perspektive za evropsku zelenu tranziciju

Radna snaga u građevini: Izazovi i perspektive za evropsku zelenu tranziciju

May. 22, 2024
Šel suočen sa pobunom akcionara zbog klimatske politike

Šel suočen sa pobunom akcionara zbog klimatske politike

May. 22, 2024