Novi pravilnik o ekološkom kriminalu: Koja sve zagađenja postaju krivično delo?

Foto: Shutterstock

Zagađenje koje prave brodovi, upotreba žive i nezakonita trgovina drvetom biće kvalifikovani kao krivična dela u Evropskoj uniji prema novim pravilima koja su dogovorili Evropski parlament i Savet EU.

Dogovorom je povećan broj ekoloških krivičnih dela koja trenutno postoje u krivičnom pravu EU sa devet na 18 i uključuju, između ostalog, nezakonito recikliranje zagađujućih komponenti brodova, ozbiljna kršenja zakona o hemikalijama, nelegalno iscrpljivanje vodnih resursa, uvoz invazivnih vrsta.

Prema novim pravilima o ekološkom kriminalu, krivična dela koja prouzrokuju smrt mogu biti kažnjiva sa 10 godina zatvora, a za kompanije su predviđene kazne od tri ili pet odsto godišnjeg globalnog prometa ili 24 ili 40 miliona evra u zavisnosti od težine dela.

Takođe je dogovoreno uvođenje strožih kazni za takozvana „kvalifikovana krivična dela“ koja izazivaju uništavanje ekosistema ili staništa na zaštićenom području ili zagađenje vazduha, zemlje ili vode.

To uključuje dela uporediva s ekocidom sa katastrofalnim posledicama, kao što su široko rasprostranjeno zagađenje ili šumski požari velikih razmera. Za takva dela predviđena je kazna od osam godina zatvora.

Predviđene su i druge sankcije, kao što su novčane kazne, obaveza da se narušena životna sredina vrati u prvobitno stanje ili da se nadoknadi šteta.

Kompanijama može biti oduzeta licenca, zabranjen pristup javnom finansiranju ili mogu biti zatvorene.

Evropski parlament je saopštio da je ekološki zločin glavni izvor prihoda organizovanog kriminala, pored narkotika, oružja i trgovine ljudima.

Cilj nove regulative je bolja zaštita ekosistema i efikasnije sprovođenje propisa EU o životnoj sredini.

Dogovor Evropskog parlamenta i Saveta treba formalno da potvrde obe institucije pre stupanja na snagu.

EU krivično delo pravilnik zagađenje

Preporučeno

Evropa odlaže odluku o zabrani uzgoja krzna – Nije spremna za korak napred

Evropa odlaže odluku o zabrani uzgoja krzna – Nije spremna za korak napred

Dec. 08, 2023
Trijumf Nadie Kalvinjo: Nova predsednica Investicione banke EU

Trijumf Nadie Kalvinjo: Nova predsednica Investicione banke EU

Dec. 08, 2023
Vizuelna pisma suše: Deca dokumentuju klimatski haos u Kolumbiji

Vizuelna pisma suše: Deca dokumentuju klimatski haos u Kolumbiji

Dec. 08, 2023
COP28: Evo šta se dešava osmog dana konferencije UN o klimi

COP28: Evo šta se dešava osmog dana konferencije UN o klimi

Dec. 08, 2023
Prva nedelja na COP28: Šta je postignuto i gde su propusti?

Prva nedelja na COP28: Šta je postignuto i gde su propusti?

Dec. 08, 2023