Nova zakonodavstva EU ciljaju na smanjenje plastičnog otpada: Šta treba da znate?

Foto: Shutterstock

Evropski parlament je usvojio revolucionarni zakon usmeren na rešavanje rastućeg problema otpada od ambalaže u EU.

Podržan od strane 476 poslanika, Zakon o ambalaži i otpadu od ambalaže (PPWR) postavlja ambiciozne ciljeve za smanjenje generisanja otpada, sa ciljem smanjenja godišnjeg proseka od skoro 190kg otpada od ambalaže po građaninu EU za 5% do 2030. godine, uz rastući cilj od 15% do 2040.

Ključne odredbe uključuju obavezu potpuno reciklabilne ambalaže do 2030. godine, minimalne ciljeve sadržaja recikliranog materijala za plastičnu ambalažu i zabrane raznih jednokratnih plastičnih predmeta poput kesica i mini bočica.

Iako je potez pozdravljen kao značajan korak ka razvoju cirkularne ekonomije i promovisanju održivih praksi, izražene su zabrinutosti u vezi sa računanjem recikliranog sadržaja za plastične boce.

Kritičari strahuju da bi “masna ravnoteža” pristup podržan od strane Evropske komisije mogao omogućiti kompanijama da preteraju sa svojim ekološkim akreditacijama, potencijalno dovodeći do zavaravajućih tvrdnji o recikliranim plastikama.

Bez obzira na ove rezerve, zagovornici zakona veruju da on predstavlja važan korak ka smanjenju zavisnosti od neobnovljivih resursa i čuvanju životne sredine za buduće generacije.

ambalaže Evropski parlament Odobrenje zakona otpad plastični otpad

Preporučeno

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Jun. 13, 2024
Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Jun. 13, 2024
Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Jun. 13, 2024
Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Jun. 13, 2024
Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Jun. 13, 2024