Evropski parlament osnažuje borbu protiv brze mode zbog ekoloških posledica

Foto: Shutterstock

U odlučnom koraku u borbi protiv tekstilnog i prehrambenog otpada, poslanici Evropskog parlamenta su podržali sveobuhvatne amandmane na Okvirnu direktivu o otpadu (WFD).

Naglašavajući princip plaćanja zagađivača, revizije imaju za cilj da proizvođače obavežu da upravljaju otpadom koji generišu njihovi proizvodi.

Sa preovlađujućom podrškom, poslanici zagovaraju odvojene sisteme za prikupljanje tekstila do 2025. godine, ciljajući na zabrinjavajućih 12,6 miliona tona godišnjeg tekstilnog otpada u EU, od kojih se samo 22% reciklira ili ponovo koristi.

Iako su odredbe direktive pohvaljene zbog potencijala da smanje ekološki uticaj brze mode i prekomernog prehrambenog otpada, zabrinutosti ostaju, naročito u sektoru energetskog otpada.

Patrik Klerens iz Evropskog udruženja dobavljača tehnologije za preradu otpada u energiju (ESWET) upozorava na potencijalne finansijske i ekološke troškove povezane sa unapređenom infrastrukturom za sortiranje otpada.

Ipak, zagovornici poput Terezije Morsen iz Zero Waste Europe ističu potrebu za snažnim regulatornim signalima koji će podsticati održive obrasce potrošnje i podržavati lokalne inicijative za popravku i ponovnu upotrebu.

Uz podršku reformama otpada od tekstila i ambicioznim ciljevima smanjenja prehrambenog otpada, nadolaze pregovori sa članicama EU.

Dok se Evropski parlament približava svojoj konačnoj poziciji u martu 2024. godine, imperativ za zajedničkim delovanjem radi preobražaja praksi upravljanja otpadom postaje sve urgentniji, signalizirajući ključni trenutak za agendu održivosti EU.

brza moda ekološka održivost Evropski parlament otpad tekstilni otpad

Preporučeno

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Jun. 13, 2024
Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Jun. 13, 2024
Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Jun. 13, 2024
Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Jun. 13, 2024
Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Jun. 13, 2024