Energetska tranzicija i zaštita okoline: Ključne odluke parlamenta

Foto: Shutterstock

Tokom nedavnog plenarnog zasedanja Evropskog parlamenta u Strazburu od 11. do 14. marta, zakonodavci su napravili značajne korake u energetskoj i ekološkoj legislativi.

Među ključnim odlukama, poslanici su podržali mere usmerene na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte iz zgrada, industrijskih operacija i saobraćaja.

Direktiva o Energetskoj Performansi Zgrada (EPBD), temelj Evropskog Zelenog Dogovora, dobila je snažnu podršku sa 370 glasova za i 199 protiv.

Ova direktiva ima za cilj da pokrene talas renoviranja koji cilja na najmanje energetski efikasne zgrade u Evropi, sa ciljem postizanja zgrada bez emisija do 2030.

Direktiva o Zelenim Tvrdnjama, dizajnirana da se bori protiv “zelenog pranja” i osigura da kompanije potkrepe svoje ekološke tvrdnje, premoćno je podržana sa 467 glasova za i 65 protiv, adresirajući obmane potrošača u vezi sa zelenim proizvodima i uslugama.

Direktiva o Industrijskim Emisijama, usmerena na suzbijanje zagađenja teških industrija, dobila je podršku sa 393 glasa za i 173 protiv.

Ova direktiva nameće strože ciljeve smanjenja emisija sektorima poput postrojenja za sagorevanje, rafinerija i farmi stoke.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Osim toga, zakonodavci su podržali Direktivu o Okviru za Otpad radi smanjenja otpada hrane i tekstila.

Sa 514 glasova za i 20 protiv, ova direktiva ima za cilj smanjenje otpada hrane za 20% u preradi i proizvodnji, i za 40% po glavi stanovnika u maloprodaji i domaćinstvima.

Takođe produžava sheme odgovornosti proizvođača na proizvođače tekstila.

Međutim, usvajanje standarda emisija Euro 7 za nove drumsko-vozne vozila izazvalo je različite reakcije.

Iako standardi adresiraju emisije čestica, podignute su zabrinutosti zbog zamrzavanja granica za štetne zagađivače poput NOx i SOx.

U celini, ovi parlamentarni glasovi predstavljaju značajan napredak u naporima EU da se izbori sa klimatskim promenama i degradacijom životne sredine, postavljajući temelje za održiviju budućnost.

energetika Evropski parlament održivost Zakonodavstvo

Preporučeno

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Jun. 13, 2024
Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Jun. 13, 2024
Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Jun. 13, 2024
Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Jun. 13, 2024
Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Jun. 13, 2024