Ekstremne vremenske promene stvaraju krizu u snabdevanju hranom

Foto: Shutterstock

Ekstremni vremenski obrasci uništavaju našu opskrbu hranom, pogoršavajući već ozbiljan problem globalne malnutricije.

Prošla godina označila je najtopliju zabeleženu, a naučnici predviđaju još ozbiljnije uslove u budućnosti.

Oluje u Evropi uništile su imovinu u vrednosti od 9,1 milijardu evra, dok su Sjedinjene Američke Države doživele čak dvadeset osam vremenskih i klimatskih katastrofa, svaka koštajući više od milijardu dolara. Ovaj uznemirujući trend slika mračnu sliku za budućnost.

Ako se hitne mere ne preduzmu kako bi se izbegla klimatska kriza u narednih 26 godina, smrtni slučajevi povezani sa malnutricijom mogli bi naglo porasti, s milionima više ljudi koji godišnje stradaju od bolesti poput malarije, dijareje i toplotnog stresa.

Osim toga, preko 2 milijarde dece širom sveta suočiće se sa povećanim zdravstvenim rizicima od sve češćih toplotnih talasa i klimatski izazvanih sukoba, što će dovesti do raseljavanja miliona iz njihovih domova.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Imperativno je da promenimo prioritete i investiramo u održiva rešenja.

Usmeravanjem resursa ka gotovim terapijskim namirnicama i jačanjem lokalnih sistema hrane i sigurnosnih mreža možemo sprečiti brojne tragedije.

Politika, odgovorno alokiranje kapitala i osnaživanje potrošača su ključni u tome da nutritivne i održive izbore hrane učinimo normom.

Vreme za akciju je sada. Ne možemo sebi da priuštimo gubitak ovog boja. Počnimo danas, jer 26 godina je veoma blizu.

Ishrana klimatske promene sigurnost hrane zdravlje

Preporučeno

Budite deo zelene revolucije: Prijave za konferenciju OIE SRBIJA 2024

Budite deo zelene revolucije: Prijave za konferenciju OIE SRBIJA 2024

May. 22, 2024
Ujedinjeni u akciji: Obeležavanje Međunarodnog dana biodiverziteta

Ujedinjeni u akciji: Obeležavanje Međunarodnog dana biodiverziteta

May. 22, 2024
Mirisna revolucija: Kako je Madrid postao grad sa voćnim asfaltom?

Mirisna revolucija: Kako je Madrid postao grad sa voćnim asfaltom?

May. 22, 2024
Radna snaga u građevini: Izazovi i perspektive za evropsku zelenu tranziciju

Radna snaga u građevini: Izazovi i perspektive za evropsku zelenu tranziciju

May. 22, 2024
Šel suočen sa pobunom akcionara zbog klimatske politike

Šel suočen sa pobunom akcionara zbog klimatske politike

May. 22, 2024