Članovi Evropskog parlamenta podržavaju napuštanje Ugovora o energetskoj povelji

Foto: Shutterstock

U presudnoj odluci, članovi Evropskog parlamenta (EP) pretežno su podržali izlazak Evropske unije iz Energetskog energetskog sporazuma, izražavajući zabrinutost zbog toga što je njegov mehanizam rešavanja sporova između investitora i države (ISDS) zloupotrebljen kako bi se osporavale politike zaštite klime.

Glasanje šalje snažnu političku poruku, odražavajući rastuće nezadovoljstvo sporazumom koji je poslanica Ana Kavacinija nazvala “ubicom klime“.

Nedavni slučajevi, uključujući visoku kompenzaciju koju je Italija morala platiti britanskoj naftnoj kompaniji i pravne akcije protiv dodatnih poreza, naglašavaju kontroverzan karakter odredbi ISDS, omogućavajući kompanijama da osporavaju vitalne politike zaštite klime i traže sredstva poreskih obveznika.

Ova odluka dolazi nakon što je Evropska komisija nevoljno predložila izlazak iz sporazuma, nakon neuspelih pokušaja reforme sporazuma kako bi se uskladio sa ciljevima EU u oblasti klime.

Uprkos naporima Komisije, protivljenje ključnih članica EU dovelo je do zastoja.

S’ obzirom na to da se već nekoliko zemalja EU povuklo, pokrenut je zamah za odlazak, pri čemu Belgija nastoji da donese odluku na ministarskom samitu pre kraja svog predsedavanja Savetu EU u junu.

Kritičari pozdravljaju odluku kao značajan korak ka afirmaciji suvereniteta u donošenju odluka o zaštiti životne sredine, ali postoje izazovi, uključujući potencijalne pravne sporove za zemlje koje se povlače i napore da se zaštite vlade EU od tužbi stranih investitora.

Evropski parlament Izlazak iz sporazuma Ugovor o energetskoj povelji

Preporučeno

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Nagrade zakupcima u okviru projekta “Digitalizacija beogradskih pijaca”

Jun. 13, 2024
Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Bečki pilot-projekat: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Jun. 13, 2024
Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Od mešovitog otpada proizvode čistu energiju: Odličan primer iz Beča

Jun. 13, 2024
Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Retke vrste: Divlji konji se vraćaju u Altin Dala stepu u Kazahstanu posle oko 200 godina

Jun. 13, 2024
Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Broj džinovskih pandi u Kini porastao na skoro 1.900

Jun. 13, 2024